PostHeaderIcon Zasady funkcjonowania

Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu jest jednostką organizacyjną Gminy Wrocław nieposiadającą osobowości prawnej, utworzoną uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia,  działającą na podstawie nadanego statutu i zgodnie z regulaminem organizacyjnym, na zasadach określonych w szczególności w :

 • ustawie  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 814)
 • ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 446)
 • ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2015 r., poz 163 z późń. zm.)
 • ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)
 • ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 546)
 • ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 poz. 23);
 • rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. poz. 964)
 • rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr. 189, poz. 1598 z późn. zm.)
 • uchwale NR XXXI/687/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 • uchwale nr XLV/1365/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia  21 stycznia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennym domu pomocy społecznej, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz mieszkaniach chronionych
 • uchwale nr XXXIV/1116/01 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 czerwca 2001 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej "Miejskiego Zarządu Domów Pomocy Społecznej we Wrocławiu" i uchwale nr LVI/3321/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 5 października 2006 roku w sprawie zmiany nazwy i wprowadzenia zmian w statucie jednostki budżetowej Miejskiego Zarządu Domów Pomocy Społecznej we Wrocławiu
 • Statucie Miejskiego Centrum Usług Socjalnych wprowadzonym uchwałą nr XXIII/499/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 kwietnia 2016 r.
 • Regulaminie organizacyjnym MCUS ( zatwierdzonym przez Prezydenta Wrocławia)


Podmiot udostępniający: MCUS we Wrocławiu
Wytworzył/Odpowiada: Patrycja Karpicz
Opublikował: Tomasz Atkielski
Data wytworzenia informacji: 29 czerwca 2010 06:32
Data udostępnienia informacji: 29 czerwca 2010 06:32

Poprawiony (poniedziałek, 18 lipca 2016 08:37)

 
Pliki Cookies - informacja

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Statystyka odwiedzin
Dzisiaj3
Wczoraj33
Wizyt w tygodniu66
Wizyt w miesiącu503
Łącznie wizyt58046
Szukaj