PostHeaderIcon Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności MCUS  jest:

Przedmiotem   działalności   Centrum   jest  realizacja  zadań  w zakresie:

1)   prowadzenia i zapewnienia całodobowej opieki w domach pomocy społecznej, funkcjonujących w ramach MCUS;

2)   prowadzenia i zapewnienia usług opiekuńczych w dziennych domach pomocy, funkcjonujących w ramach MCUS.

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

MCUS prowadzi cztery domy pomocy społecznej (placówki całodobowego pobytu), w których łącznie zamieszkuje ponad 600 mieszkańców. Są to:

  • Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych, ul. Karmelkowa 25;
  • Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych, ul. Rędzińska 66/68;
  • Dom Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych, ul. Mączna 3;
  • Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych, ul. Kaletnicza 8.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

1)   mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,

2)   małżonek, zstępni przed wstępnymi,

3)   gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - przy czym osoby i gmina, określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

1)      mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70 % swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70 % tego dochodu;

2)      małżonek, zstępni przed wstępnymi - zgodnie z umową zawartą w trybie określonym w ustawie o pomocy społecznej
a)  w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 % tego kryterium, 
b) w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;

3)      gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i rodzinę.

Odpłatność mogą wnosić także osoby nie wymienione powyżej.

Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Indywidualne decyzje administracyjne w sprawie umieszczenia osoby w jednym z ww. domów pomocy społecznej wydawane są przez upoważnionych przez Prezydenta Wrocławia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.

DZIENNE DOMY POMOCY

MCUS prowadzi cztery dzienne domy pomocy (placówki dziennego pobytu), z których łącznie korzysta ponad 160 osób. Są to:

  • Dzienny Dom Pomocy, ul. Skwierzyńska 23/2,
  • Dzienny Dom Pomocy, ul. Kościuszki 67,
  • Dzienny Dom Pomocy, ul. Komuny Paryskiej 11,
  • Dzienny Dom Pomocy, ul. Żeromskiego 37/1.

Dzienne domy pomocy zapewniają dzienną opiekę klientom, zwłaszcza osobom w wieku emerytalnym, samotnym o zmniejszonej sprawności psychofizycznej, organizują różne formy wypoczynku i rekreacji, zapewniają gorący posiłek, podejmują działania integracyjne ze środowiskiem lokalnym poprzez organizowanie i uczestniczenie w rozmaitych imprezach kulturalnych i edukacyjnych.

Pobyt w dziennym domu pomocy określa uchwała nr XLV/1365/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia  21.01.2010r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennym domu pomocy, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz mieszkaniach chronionych (Dz.Urz.Woj. Doln.o z 15 lutego 2010 r. Nr 28, poz.395)

Odpłatności nie ponoszą osoby, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Indywidualne decyzje administracyjne kierujące osoby do ww. dziennych domów pomocy wydawane są przez upoważnionych przez Prezydenta Wrocławia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.


Podmiot udostępniający: MCUS we Wrocławiu
Wytworzył/Odpowiada: Patrycja Karpicz
Opublikował: Teodor Lepczyński
Data wytworzenia informacji: 18 czerwca 2010 05:53
Data udostępnienia informacji: 18 czerwca 2010 05:53

Poprawiony (piątek, 22 lipca 2016 11:55)

 
Pliki Cookies - informacja

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Statystyka odwiedzin
Dzisiaj3
Wczoraj33
Wizyt w tygodniu66
Wizyt w miesiącu503
Łącznie wizyt58046
Szukaj